Kwalifikowana pierwsza pomoc

Nasza firma powstała z myślą o doskonaleniu funkcjonariuszy i Druhów OSP w zakresie KPP oraz podnoszeniu ich kwalifikacji w zakresie ratownictwa. Dlatego nasi instruktorzy i wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w strukturach PSP, jak również w zespołach ratownictwa medycznego wchodzących w skład PRM. Dzięki ich doświadczeniu i sposobie przekazywanych wiadomości teoretycznych oraz praktycznych o wiele łatwiej będzie zdobyć praktyczną wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, z którymi spotyka się w życiu przyszły ratownik.

Istnieje możliwość przeprowadzenie kursu zarówno w naszej bazie dydaktycznej w Warszawie, jak z dojazdem pod wskazany adres na życzenie Klienta. Zajęcie mogą być prowadzone w systemie dzienny lub weekendowym. Ceny kursów dostosowujemy indywidualnie w zależności od terminów, godzin, oraz miejsca w którym prowadzone jest szkolenie.

Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenia dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Program szkolenia obejmuje 25 godzin wykładów teorii oraz 41 godzin zajęć praktycznych pod okiem i z pomocą naszej wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Kurs jest zakończony egzaminem. Każda osoba, która osiągnęła pozytywną ocenę na egzaminie otrzymuje tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Recertyfikacja

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika ważne jest przez okres 3 lat od dnia jego wystawienia. Przed upłynięciem tego terminu, należy zdać ponownie egzamin zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nasza firma organizuje również egzaminy recertyfikacyjne na zasadach podanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Oferujemy Państwu zarówno sam egzamin, jak również możliwość szkolenia przypominającego i aktualizującego wiedzę oraz umiejętności ratowników. Zakres oraz czas trwania szkolenie dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Waszej Jednostki.

Wyposażanie w sprzęt medyczny zestawów ratowniczych PSP R1 i PSP R2

Proponujemy Państwu kompleksowe wyposażenie zestawów ratowniczych PSP R1 oraz PSP R2 wg obowiązujących wytycznych KG PSP, jak również uzupełnienie brakujący, zużytych i przeterminowanych elementów zestawu. Współpracując z najlepszymi producentami materiałów medycznych na rynku gwarantując Państwu towary wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnych cenach.

Pierwsza pomoc dla firm

Pracodawca jest obowiązany:

zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do:

 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Nasza oferta pozwoli państwu spełnić ten obowiązek. W trakcie naszych szkoleń poruszamy wszystkie podane wyżej zagadnienia, a do tego pomożemy kompleksowo wyposażyć Państwa firmę w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożaru czy ewakuacji.

Szkolenia indywidualne

Każdy z nas zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. To nie tylko prawo egzekwowane na podstawie kodeksu karnego ale i humanitarny obowiązek każdego z nas. Szczególnie kiedy pomocy potrzebuje ktoś z naszych bliskich. Nie ma wtedy czasu na czytanie instrukcji udzielania pomocy zawartej w apteczce czy szukania z tej dziedziny filmiku w internecie. W takiej sytuacji liczą się sekundy. Dlatego jeśli paraliżuje Cię strach przed praktyką, albo nie jesteś pewien czy do końca pamiętasz zasady postępowania w nagłych przypadkach, skorzystaj z naszych usług. Organizujemy bardzo szeroką gamę kursów przystosowaną do indywidualnych potrzeb i zagrożeń.

Przykładowy zakres szkolenia, do wyboru:

 • ocena miejsca zdarzenia i swojego bezpieczeństwa,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • szybkie badanie urazowe,
 • badanie neurologiczne,
 • krwotoki i opatrywanie ran,
 • zachłyśnięcie oraz zakrztuszenie,
 • oparzenia,
 • zwichnięcia i skręcenia, złamania,
 • omdlenia oraz pozycja czterokończynowa,
 • udrożnienie dróg oddechowych,
 • pozycja bezpieczna,
 • resuscytacja krążeniowo oddechowa – dorośli, dzieci i noworodki.

Jeśli nie znalazłeś tego czego poszukujesz, napisz do nas, a my przedstawimy Ci ofertę.